Fons van Dommelen
Laat Je Horen!

Fons van Dommelen

Huidige expositie Fons van Dommelen

Extravagante explosie van kleur, in een zorgvuldig gecomponeerd lijnenspel

Als je de werken van deze kunstenaar in een kernachtige bewoording zou moeten vatten, komt 'explosie van kleur in een muzikaal lijnenspel' het meest in de richting. Zijn werk is vitaal, krachtig, oorspronkelijk en innovatief. De confrontatie met een sculptuur of doek door Van Dommelen evoceert een krachtige sensatie, gevoed door de paradoxale spanning tussen een haast primitieve vormentaal duidelijk verwijzend naar eeuwenoude kunstuitingen weergeven in een energiek, vibrerend en uiterst modern kleurenpallet.De kunst door Van Dommelen valt (tot op heden) grosso modo uiteen in twee gebieden: werken op doek en bas-reliëfs. Hoewel verschillend in techniek en materie, is het figuratieve programma van beide media overeenkomstig. Van Dommelen streeft in zijn kunst - ook naar eigen zeggen - niet naar pure abstractie, al benadert zijn werk dat wel sterk. In zijn werk zijn altijd herkenbare figuren te ontdekken. Met name sierlijke vrouwelijke figuren en krachtige dieren (zoals de stier of het paard) vervullen een prominente rol in het artistiek vocabularium van de kunstenaar. Hoewel Van Dommelen's werken duidelijk figuratief zijn, kunnen ze niet als verhalend gekarakteriseerd worden. Het zijn eerder expressies van kracht en vitaliteit, dan beeldende voorstellingen. Het is duidelijk dat vorm en kleur voor Van Dommelen van groter belang zijn dan de beeltenis an sich. Uit gesprekken met Van Dommelen blijkt dat in de zoektocht naar harmonie tussen het lijnenspel en de vlakverdeling voor de kunstenaar de grootste uitdaging ligt. Na de sleutel van deze combinatie gevonden te hebben, begint voor hem een nieuwe zoektocht naar de juiste spanning tussen de vorm, de textuur van het oppervlak en de kleur van de vlakken.

Ondanks de energieke bewegingen en het felle kleurenpalet straalt een werk door het perfecte en harmonieuze lijnenspel toch een grote rust uit. Opvallend is dat Van Dommelen's werken altijd omkaderd zijn. In de meeste gevallen door een daadwerkelijke lijst, in andere gevallen door in een in kleur en vorm duidelijk van de centrale compositie afgescheiden vlakverdeling. Deze kaders hebben mijns inziens een functie. Als zodanig creëert Van Dommelen in zijn werken een opzichzelfstaande wereld, door de lijst in plaats en tijd afgezonderd van de gewone werkelijkheid. In deze gedemarqueerde realiteit is Van Dommelen de baas en gelden zijn wetten. In deze wonderlijke wereld componeert Van Dommelen zijn zonderlinge en exotische gestaltes, gedefinieerd door sierlijke lijnen, gevat in sterk vervormde stileringen en onwerkelijke kleuren. In deze wereld maakt Van Dommelen zijn fantastische gedachtesprongen en wonderlijke associaties.

De expositie is te bezoeken tot vrijdag 28 februari 2014.

 

 

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ