De Europese vraag naar grondstoffen heeft gevolgen over de hele wereld. Onze consumptie, die veel groter is dan het wereldwijde gemiddelde, draagt bij aan de vernietiging van ecosystemen dichtbij en ver weg. Voor sommige grondstoffen zijn we afhankelijk van autocratische regimes. Er is dus een ecologische en een geopolitieke noodzaak om ons grondstoffenverbruik te verminderen. Moeten we daarvoor het streven naar economische groei loslaten, zoals de ontgroei-beweging bepleit? Kunnen we dan toch in ieders behoeften voorzien en ons welzijn laten groeien?