Extinction Rebellion: Waarom we na corona niet terug naar normaal kunnen
Laat Je Horen!

Extinction Rebellion: Waarom we na corona niet terug naar normaal kunnen

DO 1 OKT 2020 om 20:30 uur

Extinction Rebellion presenteert "Waarom we na corona niet terug naar normaal kunnen"!

Onze wereld kampt met allerlei crises: de klimaatcrisis, ecologische crisis, sociaal-economische crisis, en nu de coronacrisis. Een crisis die bedreigt wat ons dierbaar is, en voor velen hun inkomen, hun gezondheid, of hun leven op het spel zet. Een crisis die de scheuren in onze samenleving, in ons systeem blootlegt, en de meest kwetsbaren het hardst treft. Nederland is aan het teruggaan naar "normaal" en veel andere landen zijn ook bezig uit lockdowns te komen. Wij vinden dat we niet terug kunnen naar hetzelfde normaal als hiervoor, maar een nieuw normaal moeten creëren.

Twee sprekers zullen samen een presentatie van een uur geven, waarin ze ingaan op de overlappende crises die ons bedreigen, hoe we kunnen werken aan een andere toekomst dan het doembeeld dat we zo vaak als onontkoombaar zien, en hoe we hier allemaal samen uitkomen.

---

Extinction Rebellion presents "Why we can't go back to normal after corona"!

Our world is facing all kinds of crises: the climate crisis, ecological crisis, socio-economic crisis, and now the corona crisis. A crisis that threatens what is dear to us, and for many puts their income, their health, or their lives at risk. A crisis that exposes the cracks in our society, in our system, and hits the most vulnerable the hardest. The Netherlands is returning to "normal" and many other countries are also emerging from lockdowns. We believe that we cannot go back to the same normal as before, but need to create a new normal.

Two speakers will give an hour-long presentation together, in which they will discuss the overlapping crises that threaten us, how we can work on a future other than the doom we so often see as inescapable, and how we can all come out of this together.

* Belangrijk!

- Dit evenement is gratis toegankelijk maar reservering is verplicht.

- We hebben plaatsen voor singles. Mensen uit hetzelfde huishouden kunnen samen reserveren maar de zaal is ingesteld op alleenstaande stoelen.

- Heb je gereserveerd maar heb je toch klachten? Wees verstandig en blijf thuis!

Reserveer hier je plekken!

Aanvang: 20.00 uur | Entree: gratis| Aanmelden verplicht |

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ