Informatiedag: Landelijk Burgerberaad Luchtvaart
Ruimte voor initiatief en overleg

Informatiedag: Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

ZA 12 OKT 2019 om 10:30 uur

Het LBBL (Landelijk Burgerberaad Luchtvaart) is een landelijk platform waar inmiddels vele bewonersorganisaties en actiegroepen zich bij hebben aangesloten. Het LBBL wil een radicaal ander luchtvaartbeleid om overlast en klimaatschade zoveel mogelijk in te perken.

Op deze LBBL-dag is weer veel informatie te halen over klimaat en toxische emissies, geluidshinder, de stikstofproblematiek, alternatieve manieren van reizen. Ook ruim aandacht voor Greenpeace en de #Noodlandingvoorhetklimaat. I.v.m. beperkte ruimte is aanmelding vooraf verplicht via deze link.  

Deur open 10:00 | Aanvang 10:30 | Entree: 5,- | Contant aan deur betalen, aanmelden via deze link |

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ