Missie en visie
Laat Je Horen!

Missie en visie

Missie
De Kargadoor is een eigenzinnig cultureel en maatschappelijk podium voor een nieuwsgierig publiek aan de Oudegracht in Utrecht.

Het doel van de stichting is het ontwikkelen, ondersteunen en activeren van initiatieven ter bevordering van de discussie in de samenleving op politiek, cultureel en maatschappelijk gebied. Een platform voor debat, initiatief en overleg voor iedereen die wil bijdragen aan meer maatschappelijke betrokkenheid en -verantwoordelijkheid.

Visie
De Kargadoor stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en verbetering van het sociale klimaat in de stad Utrecht (en daar buiten). Zij organiseert en faciliteert het gesprek in de stad en biedt een podium aan Utrechters die werken aan de ontwikkeling van de stad en haar inwoners. Vanuit interesse en betrokkenheid voor mens en samenleving om de maatschappelijke samenhang en kwaliteit van leven en samenleven te bevorderen.

De stichting is hèt podium van Utrecht waar inwoners van de stad, maar ook bezoekers van buiten de gemeentegrens, zich laten informeren, inspireren, vermaken en verrijken. Zij zet aan tot het nemen van initiatief en maatschappelijke betrokkenheid.

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ