Voorwaarden
Laat Je Horen!

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het huren van een ruimte bij de Kargadoor

Binnen 7 dagen na boeking kun je kosteloos annuleren:

 • Annuleringen kunnen slechts in het boekingssysteem door de huurder/klant worden gedaan.

Na de eerste 7 dagen na de boeking zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Annuleringen voor zaalhuur kunnen slechts via de Kargadoor worden gedaan (telefonisch of per mail).
 • Tot een maand voor de geboekte datum kan men kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen de 30 en 15 dagen voor de geboekte datum wordt 50% van de zaalprijs berekend.
 • Bij annulering tussen de 15 dagen en de geboekte datum wordt de volle 100% van de zaalprijs berekend.

Catering

 • Bestelde hapjes, lunches en maaltijden kunnen tot één week voor de boekingsdatum kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen de zeven en drie dagen wordt 50% van de bestelde hapjes, lunches en maaltijden doorberekend.
 • Bij annulering tussen de drie dagen en de geboekte datum wordt de volle 100% van de bestelde hapjes, lunches en maaltijden doorberekend.
 • Bestelde drankjes kunnen tot een uur voor de boekingsdatum kosteloos telefonisch worden geannuleerd.

Eigen consumpties (eten en drinken) worden niet toegestaan.

In geval van no show wordt 100% van de zaalhuur en bestelde catering in rekening gebracht.

Schade / Aansprakelijkheid

 • Het betreden van De Kargadoor geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 • Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor personen en/ of goederen door huurder in De Kargadoor gebracht.

Verbodsbepalingen

 • In De Kargadoor geldt een algeheel rookverbod, dit geldt ook voor e-sigaretten.
 • Gebruik van open vuur is in de gehele Kargadoor ten strengste verboden.
 • Het gebruik van verdovende middelen of overmatig alcoholgebruik, dit laatste ter beoordeling van de door de verhuurder aangewezen gastvrouw/ gastheer, is niet toegestaan.
 • Personen die zich dusdanig gedragen dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en/ of anderen, of overlast veroorzaken, zulks ter beoordeling van verhuurder, zullen verwijderd worden.
 • Het gebruik van rookmachines, confettikanonnen e.d. is niet toegestaan in De Kargadoor.

Overig
Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of hinder die ontstaan door activiteiten welke door externe partijen worden georganiseerd in de binnenstad en mogelijk tot overlast leiden. Verhuurder heeft hier geen invloed op en is derhalve niet in staat om externe evenementen of activiteiten te annuleren dan wel stil laten leggen tijdens de verhuring. Verhuurder zal altijd trachten huurder zo goed mogelijk te informeren over eventuele activiteiten op de verhuurdatum.

Algemeen
Bij alle verhuren in De Kargadoor houdt een gastvrouw/ gastheer van verhuurder toezicht. De huurder dient te allen tijde de aanwijzingen van deze gastvrouw/ gastheer op te volgen. De bij de ontvangst door verhuurder aangewezen aanwezige gastvrouw/ gastheer is gerechtigd, indien huurder één of meer van de Artikelen overtreedt, corrigerend op te treden. Bij het negeren van zijn/ haar aanwijzingen is hij/ zij gerechtigd de huur per direct te beëindigen. De reeds ontvangen betalingen worden in dat geval niet gerestitueerd.

Betaling
Betaling van de (locatie)kosten dient binnen twee weken na de factuurdatum voldaan te zijn.

Annuleren
Annuleringen zijn pas geldig wanneer De Kargadoor deze per mail heeft bevestigd. Mocht u deze bevestiging niet ontvangen, dan dient u contact op te nemen.

Ontbinding door de verhuurder
De verhuurder behoudt zich het recht voor om een reeds gesloten huurovereenkomst vooraf of ten tijde van de verhuur zonder opgaaf van redenen te ontbinden, indien De Kargadoor naar oordeel van verhuurder voor doeleinden of op een dusdanige wijze wordt gebruikt, die naar oordeel van verhuurder niet passend zijn. Op verhuurder rust geen inspanningsverplichting naar een andere locatie te zoeken.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ