Programmaraad
Laat Je Horen!

Programmaraad

De Kargadoor start een project waar jij, of misschien iemand uit je netwerk, geschikt voor kan zijn. Een programmaraad!

Zoals je misschien weet is De Kargadoor een cultureel-maatschappelijk podium. Naast culturele evenementen die rijkelijk vertegenwoordigd zijn met partners als Comedyhuis, De Komijnen en U Jazz hebben we de afgelopen jaren steeds meer kunnen investeren in maatschappelijke programmering. Hiervoor werken we o.a. samen met Utrecht in Dialoog, Duurzame Week, Midzomergracht Festival en andere partijen. Dit doen we vooral rond thema’s als duurzaamheid, verbinding en diversiteit. Dit jaar willen we onze ambitie om meer (eigen) maatschappelijk geëngageerde producties te programmeren verder uitwerken. Dit willen we gaan doen met een programmaraad die De Kargadoor ondersteunt bij het vormen van (nieuwe) programmering voor het cultureel-maatschappelijk podium.

Hoe dan precies? 
De programmaraad zal bestaan uit vier leden en de coördinator communicatie en programmering. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar. In 2021 zijn deze meer geconcentreerd in de eerste helft van het kalenderjaar.

Met verschillende expertises kan de programmaraad draagvlak creëren voor het vormen van nieuwe programmering en zet zij haar netwerk in om samenwerking te bevorderen. Je hebt hiermee invloed en kan bijdragen aan een nieuw hoofdstuk voor De Kargadoor. Een bijzondere tijd!  

De volgende expertises zien we graag terug in de programmaraad:  

  • Expertise culturele sector  
  • Expertise duurzaamheid    
  • Expertise maatschappelijke zorg/diversiteit     
  • Expertise fondswerving 

We hopen met deze programmaraad meer verbindingen te leggen tussen de inwoners van Utrecht, organisaties uit verschillende sectoren en cultuur en maatschappelijke onderwerpen samen te brengen.

Wil jij jouw ervaring inzetten om hieraan bij te dragen en in het proces ook nieuwe mensen leren kennen? Of ken jij iemand waar deze programmaraad echt iets voor is? Mail dan een motivatie en je C.V. naar Gracia Visscher (coördinator communicatie en programmering) op pr@kargadoor.nl voor vrijdag 26 februari 2021.

Let op: dit is een vrijwilliger vacature

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ