Bestuursleden gezocht
Laat Je Horen!

Bestuursleden gezocht

Stichting De Kargadoor zoekt twee algemeen bestuursleden!

De Kargadoor is een eigenzinnig cultureel en maatschappelijk podium voor een nieuwsgierig publiek. Een podium in Utrecht om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Om maatschappelijke verschillen in de samenleving te overbruggen en om samen verandering teweeg te brengen.

In ons pand aan de Oudegracht in Utrecht ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert onze stichting al meer dan vijfenzestig jaar culturele en maatschappelijke initiatieven die de dialoog in de samenleving bevorderen. Je vindt bij ons, muziek, debat, lezingen, stand-up comedy, theater en nog veel meer.  

Bij De Kargadoor werken ruim dertig vrijwilligers, twee coördinatoren en een directeur. De stichting is financieel onafhankelijk van structurele subsidie.

Vacature
Vanwege het aflopen van de bestuurstermijn van twee bestuursleden zoekt De Kargadoor twee nieuwe bestuursleden.

Algemeen bestuursleden (onbezoldigd)

Het bestuur

Het bestuur van De Kargadoor is een beleidsbepalend bestuur met vijf leden. Het bestuur ziet erop toe dat de directeur de doelstellingen van de organisatie realiseert. Zij is werkgever, toezichthouder en adviseur voor de directeur en de organisatie. We geven kaders mee aan het beleid en stellen het vast. Proactief meedenken en werken aan beleid stellen we zeer op prijs.  

De functie van bestuurslid is voor een periode van vier jaar, met eenmaal mogelijkheid tot verlenging. Het bestuur vergadert tien keer per jaar, inclusief bijzondere vergaderingen. Uitgangspunt bij de samenstelling van het bestuur is naast vakkundigheid ook diversiteit, om zoveel mogelijk verschillende achtergronden vertegenwoordigd te hebben.

Het huidig bestuur is een divers bestuur, met verschillende opleidingen, werkachtergronden en interesses. We zoeken twee bestuursleden die er plezier in heeft om mee te besturen en te adviseren.

Wij vragen voor de algemene bestuursfunctie portefeuille Kunst & Cultuur:

De nadruk van jouw functie ligt op kunst en cultuur, kortom het inhoudelijke programma van de Kargadoor. Ervaring en een achtergrond in de culturele sector of commerciële evenementenorganisatie past daarbij. Ervaring met beleid en bestuur is een pré.

Wij vragen voor de algemene bestuursfunctie portefeuille Juridisch & HRM:

Iemand met een meer juridisch en HR-profiel, die kan adviseren over bijvoorbeeld contracten, verhoudingen met leveranciers en arbeidsrechtelijke zaken zoals aansluiting cao en personeelsbeleid. En die natuurlijk ook affiniteit heeft met het Utrechtse culturele leven. Ervaring in een bedrijf of organisatie is voor deze functie gewenst.

Daarnaast vragen wij:

  • Affiniteit met (de doelstellingen van) De Kargadoor
  • Inzet; naast vergaderingen ca. 1 à 2 uur per week
  • Een constructieve en positief kritische instelling
  • Inwonerschap van Utrecht
  • Echter laten wij ons ook graag verrassen, dus als je een andere achtergrond hebt of geen bestuurlijke ervaring, maar je brengt wel nieuwe kennis en inzichten mee reageer dan ook op deze vacatures.

Wij bieden

  • Je bent onderdeel van een maatschappelijk betrokken cultureel podium
  • Je maakt deel uit van een enthousiaste en diverse groep mensen
  • Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven
  • Meebouwen aan een van de leukste podia van Utrecht

Meer informatie
Wil je meer informatie over de functie en/of de Kargadoor, bel dan de penningmeester Hilleke van der Reijden 06 13 68 41 01 of algemeen bestuurslid Chiomara Wilrycx 06 34 31 78 87.

Reageren
Als je interesse hebt om bestuurslid te worden bij De Kargadoor ontvangen wij graag uiterlijk 1 november 2023 je korte motivatie en CV. Je kunt je reactie sturen naar secretaris Yvonne Nobel ynobel@xs4all.nl.

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ