Online Utrecht in Dialoog: Alles is Liefde (Spread the Love)
Laat Je Horen!

Online Utrecht in Dialoog: Alles is Liefde (Spread the Love)

DO 11 FEB 2021 om 19:00 uur

Vier jij Valentijnsdag? Is Valentijnsdag een aanleiding om extra liefde te geven? En aan wie en wanneer geef jij liefde? Zijn wij wel lief genoeg voor elkaar? In deze dialoog praten we met elkaar over het geven van liefde aan een partner, een familielid of een willekeurige voorbijganger. Iedereen is van harte welkom! Je kunt je aanmelden via de rode knop.

Alles is liefde

“It’s love that makes the world go round.” – W.S. Gilbert

Op 14 februari, Valentijnsdag, staan we stil bij de romantische liefde voor een partner. Maar er zijn uiteraard nog veel meer vormen van liefde voelen en geven. Wat betekent liefde voor jou? Hoe geef jij liefde aan een ander? Aan een partner, maar ook aan familieleden, vrienden, vreemden? Op welke manier laat jij je liefde zien? En wat kan het geven van liefde teweeg brengen? Wat doet het met jou als je liefde ontvangt van een ander? Deel je liefdeservaringen in deze online dialoog en laat je inspireren door verhalen van anderen. Alles is liefde!

Wat is een dialoog?

Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek en ontmoet je mensen die je niet vanzelf tegenkomt. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan. Een dialoog draagt bij aan onderling begrip, verbondenheid en inzicht.

Sinds de coronacrisis gaan we online in gesprek zodat iedereen op veilige afstand mee kan doen. Voor de online gesprekken maken we gebruik van Zoom. Je kunt je aanmelden voor een dialoog via de rode knop bovenaan de pagina. Je ontvangt dan een mail met een inloglink en wachtwoord waarmee je toegang krijgt tot de Zoom-ruimte waar de dialoog plaatsvindt.

AANMELDEN VOOR UTRECHT IN DIALOOG - ALLES IS LIEFDE

SIGN UP FOR UTRECHT IN DIALOGUE - SPREAD THE LOVE

English:

Do you celebrate Valentine’s day? Is Valentine’s day a reason to give more love? And whom and when do you give love? Are we nice/sweet enough to each other? In this dialogue we talk about our own experiences with love, in any way, shape or form. Everyone is welcome! You can sign up via the red button.

Spread the love

“It’s love that makes the world go round.” – W.S. Gilbert

On February 14, Valentine’s Day, we reflect on the romantic love for a partner. But there are of course many more forms of giving and feeling love. What does love mean to you? How do you give love to another? To a partner, but also to relatives, friends, strangers? How do you show your love? What does it do to you when you receive love from another? Share your love experiences in this online dialogue and get inspired by the stories of others. Spread the love!

What is a dialogue?

A dialogue is an open conversation about experiences, dreams and possibilities. In a dialogue you really enter into a conversation with each other and you meet people you do not normally meet. Everyone is invited to share his/her story and everyone is heard. A dialogue contributes to mutual understanding, connection and insight.

Since the corona crisis, we have been talking online so that everyone can participate at a safe distance. We use Zoom for the online conversations. You can sign up for a dialogue via the red button at the top of the page. You will then receive an email with a login link and password that will give you access to the Zoom room where the dialogue takes place.

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ