Politiek Café: Utrechtse Warmtetransitie
Ruimte voor initiatief en overleg

Politiek Café: Utrechtse Warmtetransitie

WO 9 SEP 2020 om 20:00 uur

GAS EROP, GAS ERAF – Wie is er aan zet in de Utrechtse Warmtetransitie?

De warmtetransitie en bijbehorende aanpassingen van de gebouwde omgeving gaat iedere organisatie, werknemer en inwoner aan. Het is een gemeentelijke uitdaging die vraagt om breed gedragen actie en investeringen. De vraag ‘wie het voortouw moet nemen’ wordt steeds vaker gesteld. Ligt het primaat bij een stevig sturende gemeente/ Moeten inwoners een rol krijgen? Wordt het tijd voor een Utrecht Klimaatakkoord met een grote rol voor maatschappelijke organisaties en bedrijven?

Tijden het Politiek Café komen deze onderwerpen aanbod en zullen de verschillende belanghebbende partijen in gaan op de rolverdeling binnen de Utrechtse warmtetransitie – wie is er aan zet?

Programma & Sprekers
20:00 Presentatie Stadsakkoord Utrecht Aardgasvrij - gemeente Utrecht
20:30 Reflectie panelleden
Energie U over burgerparticipatie
Universiteit Utrecht en TNO over de indeling van energiemarkten
20:45 Pauze
20:50 Paneldiscussie - Energie U
21:20 Vragen vanuit het publiek
21:30 Wrap up - gemeenteraadslid en bestuur GroenLinks Utrecht

LET OP:  De PolCa wordt uitgezonden via een livestream! De link volgt binnenkort.

Aanvang: 20.00 uur |

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ