Bijeenkomst Leerpunt ADD: makkelijker succesvol met AD(H)D
Ruimte voor initiatief en overleg

Bijeenkomst Leerpunt ADD: makkelijker succesvol met AD(H)D

ZA 20 JAN 2018 om 13:00 uur

Deze eerste bijeenkomst in het kader van Leerpunt ADD geeft u een leerzame gelegenheid om samen met anderen na te denken over hoe men effectief om kan gaan met AD(H)D. Er zijn programmapunten opgenomen rondom informatie verstrekken, methodes aanleren, communicatie, lotgenotencontact of netwerken en over de toekomst van Leerpunt ADD zelf.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden, waaronder mensen met AD(H)D, partners, familie of vrienden van mensen met AD(H)D, hulpverleners, onderwijsmedewerkers en andere professionals.

De bijeenkomst bestaat uit een inleidend gedeelte met de hele groep, twee sessies in kleiner groepsverband en een korte afsluiting. Naderhand is er tijd om na te praten en nog iets te drinken. U kunt zelf aangeven welke sessies u wilt volgen.

De bijeenkomst heeft een maximum aantal deelnemers. Wees dus op tijd!

Deur open 12:45 | Aanvang 13:00 |  Entree rond de € 15,- na draagkracht

Meer informatie en kaartverkoop hier

Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ