Cultuureducatie: een vreedzaam strijdtoneel?
Ruimte voor initiatief en overleg

Cultuureducatie: een vreedzaam strijdtoneel?

DO 24 MEI 2018 om 19:30 uur

Culturele diversiteit gebruiken als ingrediënt voor cultuuronderwijs: het klinkt vanzelfsprekend, maar hoe doe je dat eigenlijk? En waarom zou je het doen? Kan cultuureducatie een vreedzaam strijdtoneel bieden? En zo ja: gebeurt dat in Nederland voldoende?

Lezingen- en theaterdrieluik
Laat je prikkelen door een lezingen- en theaterdrieluik. Vanuit de kunsten, het onderwijs en onderzoek nemen we culturele diversiteit en cultuureducatie onder de loep. Ben je leerkracht, kunstvakdocent, educatief medewerker bij een culturele instelling, beleidsmaker, onderzoeker, student of als professional geïnteresseerd in culturele diversiteit en cultuureducatie? Meld je dan nu aan!

De kunsten, het onderwijs en onderzoek
Özcan Akyol – beter bekend als Eus, schrijver, boegbeeld van Kunstbende – deelt zijn ervaringen met het ‘vreedzame strijdtoneel’ met je. Hoe werd er tijdens zijn basis- en middelbare schooltijd omgegaan met culturele diversiteit? Welke rol speelden literatuur en de andere kunsten daarin? Heeft cultuureducatie iets te bieden als het gaat om culturele diversiteit? 

John Johnston (ArtEZ) maakt onderwijs én kunst van culturele diversiteit. Hij zoekt als kunstenaar en docent de confrontatie op tussen botsende culturen en zet kunst in als middel tot begrip. Hoe? Hij vertelt het je graag.

Kan inzicht in elkaars emoties leiden tot wederzijds begrip? Marlous Willemsen (Imagine-IC, Rheinwardt Academie) ontwikkelt de onderzoekslijn ‘Erfgoed en religie’ en gaat hiervoor in het Nederlandse erfgoedlandschap op zoek naar actuele gelovige emoties en emoties rond geloof. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar de Islam en moslims in dit proces. Vanuit de kunsten, het onderwijs en onderzoek delen de sprekers hun voorbeelden en gedachten met je, en gaan ze met elkaar en het publiek in gesprek.

Nieuwkomers
De drie lezingen worden afgewisseld met scènes uit Nieuwkomers van Theatergroep Greppel. Een voorstelling over mensen die ergens nieuw komen. Over je welkom voelen, of juist niet. Over de leuke en minder leuke kanten van het onbekende. Over begrip en onbegrip, over tegenstellingen en overeenkomsten.

Het LKCA, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Radboud Universiteit organiseren deze bijeenkomst in het kader van de UNESCO International Arts Education Week (21-27 mei) met steun van de Nederlandse UNESCO commissie.

Deur open 19:00 | Aanvang 19:30 | Gratis maar wel vooraf aanmelden via deze link | voertaal in Engels (gedeeltelijk Nederlands)


Pagina delen:

Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
030 - 231 0377
info@kargadoor.nl

webdesign » SPRANQ